• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quy định Quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Tài Chính

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 09/07/2021

Ngày kết thúc: 07/08/2021

Số lượt xem: 65

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm