• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cơ quan soạn thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày bắt đầu: 10/05/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 1205

Góp ý: 0

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung dự thảo:

* Báo cáo ĐMC Thái Bình (Xem tại đây)

* Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh (Xem tại đây)

* Báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh (Xem tại đây)

* Hệ thống bản đồ Quy hoạch tỉnh (Xem tại đây)

* Phụ lục - Báo cáo  (Xem tại đây)

 

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm