• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cơ quan soạn thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày bắt đầu: 24/10/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 7640

Góp ý: 0

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến sau thẩm định đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung dự thảo:

1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh (xem tại đây) 

  Danh mục phụ lục kèm báo cáo thuyết minh tổng hợp (xem tại đây)

2. Báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh (Xem tại đây)

3. Dự thảo quyết định Phê duyệt QHT Thái Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (xem tại đây)

4. Tổng hợp tiếp thu giải trình ( Ý kiến bộ ngành xem tại đây, ý kiến chuyên gia xem tại đây)

5. Báo cáo DMC (xem tại đây)

Báo cáo tiếp thu giải trình góp ý báo cáo DMC (xem tại đây)

6. Hệ thống bản đồ Quy hoạch tỉnh:

1.Sơ đồ vị trí.pdf2. HT Phat trien KT-XH Thai Binh.pdf4. HT phat trien TMDV-Du lich.pdf5. Hien trang phat trien ket cau HTXH (VHTT,GD ,YT,KHCN).pdf8. Hien trang phat trien ket cau KY THUAT (Cap nuoc,nuocthai,racthai,Nghiatrang).pdf9. Hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi.pdf10. BĐ hiện trạng phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản.pdf11. Hien trang phat trien thong tin va truyen thong.pdf12. Ban do hien trang tham do khai thac, su dung, bao ve tai nguyen.pdf13. So do Danh Gia Dat Dai theo MDSD.pdf14. PA Do thi Nongthon_in.pdf15.PA Phattrienkhonggian_In.pdf16. PA phat trien TMDV-Du lich.pdf17. PA phat trien ket cau HTXH (VHTT,GD ,YT,KHCN).pdf18. PA Phat trien KCN+CCN_in.pdf19. PA Phat trien GTVT_in.pdf20. PA phat trien ket cau KY THUAT (Cap nuoc, thoat nuoc xu ly chat thai ran va nghia trang).pdf21. PA phat trien thong tin va truyen thong.pdf23. PA Phan bo dat dai (24.10.2023).dgn.pdf24. Ban do PA tham do, khai thac, SDBVTN.pdf25. PA bao ve moi truong, BTTN.pdf26 . PA_KCHT_PCTT_BD_KHIHAU.pdf27. So do dự án ưu tien.pdf28. PA.PhattrienVunglienHuyen_in.pdf29. PA QUOC PHONG.pdf30. PA KhongGianBien.pdf

Hiện trạng phát triển khu, cụm công nghiệp;  Hiện trạng phát triển hệ thống đô thị - nông thôn; .Hiện trạng Phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải

 

 

 

 

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm