• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 17/03/2022

Ngày kết thúc: 31/03/2022

Số lượt xem: 101

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm