• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 26/05/2022

Ngày kết thúc: 26/06/2022

Số lượt xem: 47

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm