• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng và mức giá tối đa) sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày bắt đầu: 29/06/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 221

Góp ý: 0

Xin chi tiết nội dung Dự thảo tại đây 1279 KHTC.pdf

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm