• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Y tế

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 29/06/2020

Ngày kết thúc: 29/07/2020

Số lượt xem: 580

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm