• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 07/12/2023

Ngày kết thúc: 12/12/2023

Số lượt xem: 170

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm