• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất một số vị trí tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 19/04/2022

Ngày kết thúc: 17/05/2022

Số lượt xem: 141

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm