• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020

Lĩnh vực: Đất đai

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 05/10/2019

Ngày kết thúc: 05/11/2019

Số lượt xem: 1199

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm