• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Tài chính

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 26/04/2022

Ngày kết thúc: 26/05/2022

Số lượt xem: 158

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm