• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định Phân cấp thẩm quyền quyết định đối tượng, mức khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Tài chính

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 26/04/2022

Ngày kết thúc: 26/05/2022

Số lượt xem: 140

Góp ý: 0

Nội dung dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm