• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025

Lĩnh vực: Tư pháp

Cơ quan soạn thảo: Sở Tư pháp

Ngày bắt đầu: 15/07/2021

Ngày kết thúc: 26/07/2021

Số lượt xem: 74

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm