• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Quyết định phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá nước sạch tối đa 05 năm (giai đoạn 2024 - 2028) trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Nước sạch

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 26/02/2024

Ngày kết thúc: 26/03/2024

Số lượt xem: 66

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm