• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Tài Chính

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 07/04/2020

Ngày kết thúc: 07/05/2020

Số lượt xem: 390

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm