• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định quy định về lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình định hướng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 15/06/2022

Ngày kết thúc: 30/06/2022

Số lượt xem: 77

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm