• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 19/05/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 259

Góp ý: 0

Nội dung văn bản dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm