• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 05/12/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 208

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Phụ lục xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm