• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo "Quyết định về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình"

Lĩnh vực: Tài chính

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 01/10/2021

Ngày kết thúc: 31/10/2021

Số lượt xem: 416

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm