• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo “Quyết định về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình”

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 05/10/2022

Ngày kết thúc: 05/11/2022

Số lượt xem: 120

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm