• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài nguyên

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 15/04/2021

Ngày kết thúc: 15/05/2021

Số lượt xem: 108

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm