• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo quyết định về việc sửa đổi Quy định quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 09/08/2019

Ngày kết thúc: 09/09/2019

Số lượt xem: 493

Góp ý: 1

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm