• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội Vụ

Ngày bắt đầu: 08/11/2022

Ngày kết thúc: 08/12/2022

Số lượt xem: 249

Góp ý: 0

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình


Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm