• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng đối với đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Lao động thương binh xã hội

Cơ quan soạn thảo: HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu: 31/05/2021

Ngày kết thúc: 15/06/2021

Số lượt xem: 485

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm