• :
  • :
mic
Dự thảo

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Cơ quan soạn thảo: Tỉnh ủy Thái Bình

Ngày bắt đầu: 19/03/2020

Ngày kết thúc: 30/04/2020

Số lượt xem: 1116

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm