• :
  • :
mic
Dự thảo

Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 02/08/2021

Ngày kết thúc: 15/09/2021

Số lượt xem: 124

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết xem tại đây

Dự thảo báo cáo tổng kết xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm