• :
  • :
mic
Dự thảo

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (lần 2)

Lĩnh vực: Tài chính

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 30/03/2020

Ngày kết thúc: 03/04/2020

Số lượt xem: 408

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm