• :
  • :
Dự thảo

Lấy ý kiến tham gia dự thảo (lần 2) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 01/04/2022

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 555

Góp ý: 0

Nội dung chi tiết xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm