• :
  • :
mic
Dự thảo

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Lĩnh vực: Lao động Thương binh và xã hội

Cơ quan soạn thảo: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu: 03/11/2021

Ngày kết thúc: 01/12/2021

Số lượt xem: 253

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm