• :
  • :
Dự thảo

Sửa đổi, bổ sung mức thu Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất...

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài Chính

Ngày bắt đầu: 27/06/2022

Ngày kết thúc: 10/07/2022

Số lượt xem: 312

Góp ý: 0

Sửa đổi, bổ sung mức thu Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất, Lệ phí cấp giấy phép xây dựng, Lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 14/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình.


Nội dung chi tiết xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm