• :
  • :
mic
Dự thảo

Tính chính xác về nội dung của các mục từ trong bản thảo bộ sách Từ điển Thái Bình

Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày bắt đầu: 11/08/2020

Ngày kết thúc: 15/08/2020

Số lượt xem: 596

Góp ý: 0

* 1-3 Phần mở đầu: Xem tại đây

* 4. TDTB  A -Cà chua (Xem tại đây)

* 5. TDTB  Cá chuối - CR (Xem tại đây)

* 6.TDTB (744 - 899)D-Đại đồng. Xem tại đây

* 7. TDTB (900 - 1053) Đại đồng-Đinh la (bản 2) (Xem tại đây)

* 8. TDTB (1054-1418) Đinh la - Hà công (Xem tại đây)

* 9.TDTB (1419 - 1867)Hà đồng-Hội làng (Xem tại đây)

* 10. TDTB (1868 - 2308) Hội làng-Lỗ trường (Xem tại đây)

* 11.TDTB (2309 - 2528) Lộc điền-Mỹ xá (Xem tại đây)

* 12. TDTB (2529-2695)Nách đồn-Nguyên xá (Xem tại đây)

* 13 - TDTB (2696 - 2725) Nguyên xá-Nguyễn công (Xem tại đây)

* 14. TDTB (2726-2817) Nguyễn công - Nguyễn quang (Xem tại đây)

* 15. TDTB (2818-2858) Nguyễn Quang-Nguyễn Thị ( Xem tại đây)

* 16. TDTB (2859 - 2902) Nguyễn Thị - Nguyễn Văn (Xem tại đây)

* 17. TDTB (2903- 3061) Nguyễn Văn-Phạm Huề (Xem tại đây)

* 18. TDTB (3062-3089) Phạm Huy-Phạm Phúc (Xem tại đây)

* 19. TDTB (3090-3137) Phạm Phúc-Phan Ái (Xem tại đây)

* 20. TDTB (3138- 3364 ) Phan Bá-Quang Lang (Xem tại đây)

* 21. TDTB (3365 - 3529) Quang Lang-Tả Phụ (Xem tại đây)

* 22. TDTB (3530 - 3977) Tả Trà-Thượng Ngạn (Xem tại đây)

* 23. TDTB  (3978 - 4205) Thượng Ngạn-Trần Văn (Xem tại đây)

* 24. TDTB (4206 - 4399) Trần Văn-Trường Cao (Xem tại đây)

* 25. TDTB (4400-4707) Trường Cao-Vũ Lăng (Xem tại đây)

* 26. TDTB (4708 - 4810) Vũ Lễ-Yên Việt (Xem tại đây)

* 27. PHU LUC 1 (4811 - 4990) (Xem tại đây)

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm