• :
  • :
mic

Năm 2019

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

 Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL )thông qua công tác hòa giải và hòa giải ở cơ sờ, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh đã triển khai công tác phối hợp liên ngành giai đoạn 2019 – 2023. Các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên với hình ...
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 26/9, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 300 đại biểu là các vị chức việc đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên

Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên

Hiện nay, tình trạng học sinh, sinh viên (HSSV) vi phạm pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ đang là vấn đề nóng, được xã hội quan tâm. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong HSSV, ngay từ đầu năm học 2019 - 2020, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố ...

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 9 tháng đầu năm 2019

9 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh chú trọng trong đó tập trung đến mọi đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Thái Bình: 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Thái Bình: 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành được nâng lên và có nhiều ...
Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình

Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình

 Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong các đối tượng của PBGDPL, thanh thiếu niên là bộ phận quan trọng, vì thanh thiếu niên là lực lượng xã hội to lớn, là nguồn ...
Kết quả 5 năm thực hiện thi hành Hiến pháp năm 2013

Kết quả 5 năm thực hiện thi hành Hiến pháp năm 2013

Qua 5 năm tổ chức triển khai thi hành (2014-2019), Hiến pháp 2013 đã tạo lập nền tảng thể chế hiến định; thể chế hóa đường lối đổi mới sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo khuôn khổ hiến định cho mỗi người dân, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng qua đó góp phần nâng cao nhận thức ...
Nhiều kết quả nổi bật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Kết quả 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ở Thái Bình

Kết quả 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ở Thái Bình

Qua 05 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, tổ chức hoạt động của các Tổ hòa giải đã được củng cố, kiện toàn; thông qua công tác hòa giải, các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ cộng đồng dân cư cơ bản đã được giải quyết một cách kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ gìn ...
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” cấp tỉnh năm học 2018 -2019

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” cấp tỉnh năm học 2018 -2019

Sáng ngày 21/4, Liên ngành Tỉnh đoàn – Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” trong học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 - 2019 tại Nhà Văn hóa thiếu ...
Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Những năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chú trọng tới công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), tăng cường phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC. Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CHCN) Công an tỉnh đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phương ...
Xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn

Xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn

Quyết định 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, trong đó, quy định về xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

Hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018

Sáng ngày 16/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 tới thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; Chánh Thanh tra các sở, ngành; Chánh Thanh tra, Trưởng ban Tiếp công dân các huyện, ...
Luật Tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội khó XIV thông tại Kỳ họp thứ 5 ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.628
Hôm qua : 7.778
Bài viết được quan tâm