• :
  • :
mic

Năm 2019

Kết quả 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ở Thái Bình

Kết quả 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ở Thái Bình

Qua 05 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, tổ chức hoạt động của các Tổ hòa giải đã được củng cố, kiện toàn; thông qua công tác hòa giải, các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ cộng đồng dân cư cơ bản đã được giải quyết một cách kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ gìn ...
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” cấp tỉnh năm học 2018 -2019

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” cấp tỉnh năm học 2018 -2019

Sáng ngày 21/4, Liên ngành Tỉnh đoàn – Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” trong học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 - 2019 tại Nhà Văn hóa thiếu ...
Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Những năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chú trọng tới công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), tăng cường phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC. Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CHCN) Công an tỉnh đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phương ...
Xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn

Xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn

Quyết định 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, trong đó, quy định về xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

Hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018

Sáng ngày 16/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 tới thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố; Chánh Thanh tra các sở, ngành; Chánh Thanh tra, Trưởng ban Tiếp công dân các huyện, ...
Luật Tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội khó XIV thông tại Kỳ họp thứ 5 ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

Năm 2018

Hội Phụ nữ Thành phố: Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Hội Phụ nữ Thành phố: Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Trong những năm qua, Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) Thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) tới cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần đưa các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ...

Thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, ngày 19/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đáng chấp hành phạt tù, người bị ...
Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Sáng ngày 28/6, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức hội nghị truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho 150 đại biểu là chủ tịch ủy ban MTTQ các xã, phường; trưởng ban và thành viên ban công tác mặt trận các khu dân cư, tổ tự quản vệ sinh môi trường.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 

Vị trí địa lý

Diện tích: 1586.3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.529
Hôm qua : 5.004
Bài viết được quan tâm