• :
  • :
mic

Năm 2019

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán

Nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học, ngày 20/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 6847/BTNMT-TCMT về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu niên

Những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú và có hiệu quả. Qua đó, ...

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện có nền nếp, đồng bộ đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức cũng như hành động chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và sinh viên, học sinh ...

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

 Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL )thông qua công tác hòa giải và hòa giải ở cơ sờ, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh đã triển khai công tác phối hợp liên ngành giai đoạn 2019 – 2023. Các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên với hình ...
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 26/9, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 300 đại biểu là các vị chức việc đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông

Tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông

Sáng ngày 30/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Trường THCS Lương Thế Vinh tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông đường bộ.
Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên

Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên

Hiện nay, tình trạng học sinh, sinh viên (HSSV) vi phạm pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ đang là vấn đề nóng, được xã hội quan tâm. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong HSSV, ngay từ đầu năm học 2019 - 2020, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố ...

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 9 tháng đầu năm 2019

9 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh chú trọng trong đó tập trung đến mọi đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Thái Bình: 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Thái Bình: 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp, các ngành được nâng lên và có nhiều ...
Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình

Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình

 Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong các đối tượng của PBGDPL, thanh thiếu niên là bộ phận quan trọng, vì thanh thiếu niên là lực lượng xã hội to lớn, là nguồn ...
Kết quả 5 năm thực hiện thi hành Hiến pháp năm 2013

Kết quả 5 năm thực hiện thi hành Hiến pháp năm 2013

Qua 5 năm tổ chức triển khai thi hành (2014-2019), Hiến pháp 2013 đã tạo lập nền tảng thể chế hiến định; thể chế hóa đường lối đổi mới sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo khuôn khổ hiến định cho mỗi người dân, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng qua đó góp phần nâng cao nhận thức ...
Nhiều kết quả nổi bật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Kết quả 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ở Thái Bình

Kết quả 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ở Thái Bình

Qua 05 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, tổ chức hoạt động của các Tổ hòa giải đã được củng cố, kiện toàn; thông qua công tác hòa giải, các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ cộng đồng dân cư cơ bản đã được giải quyết một cách kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ gìn ...
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.633
Hôm qua : 11.034
Bài viết được quan tâm