• :
  • :
mic

Năm 2022

Giai đoạn 2025 – 2027, 100% cán bộ, Nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng biên giới biển, vùng đồng bào tôn giáo được phổ biến giáo dục pháp luật

Giai đoạn 2025 – 2027, 100% cán bộ, Nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng biên giới biển, vùng đồng bào tôn giáo được phổ biến giáo dục pháp luật

Đây là mục tiêu quan trọng được nêu tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban ...
07 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hànhpháp luật tại cơ sở của  lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”

07 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hànhpháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”

 Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của  lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Hội đồng đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình vừa ban hành Văn bản gửi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua.

Năm 2021

Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thái Bình luôn ...
Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) vượt qua khó khăn, duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội tập trung chỉ đạo, đấy mạnh triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV.
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027

Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”.
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.696
Hôm qua : 10.112
Bài viết được quan tâm