• :
  • :
mic

Năm 2021

Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thái Bình luôn ...
Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) vượt qua khó khăn, duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội tập trung chỉ đạo, đấy mạnh triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV.
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027

Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”.
Nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai và quản lý đê điều

Nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai và quản lý đê điều

Nhờ tích cực thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai (PCTT) và quản lý đê điều (QLĐĐ), thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ đã đạt nhiều thành tích trong việc hoàn thành các nhiệm vụ PCTT, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, công ...
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng triển khai sâu rộng đến mọi đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và đạt được kết quả toàn diện. Các sở, ngành và địa phương đã ban hành nhiều văn bản triển khai trong đó đặc biệt đẩy mạnh ...
Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Ngay từ đầu năm, để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, công văn về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên ...

Năm 2020

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, năm 2020, tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Từ đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận ...
Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020

Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020

Ngày 9/11 hàng năm là ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho người dân trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng ...
Bộ Tư Pháp tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Bộ Tư Pháp tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Cuộc thi nhằm cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm ...
Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 6/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch số 1521/QĐ-TTg thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp ...
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19.069
Hôm qua : 41.234
Bài viết được quan tâm