• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

07 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đồng thời, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; các định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Đối với lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật, thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành được xác định trong Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngoài lĩnh vực trọng tâm, liên ngành được xác định căn cứ lĩnh vực trọng tâm của Bộ, ngành; các sở, ban, ngành và các cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình, trong đó có lĩnh vực trọng tâm của Bộ, ngành và lĩnh vực do cơ quan, đơn vị lựa chọn. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm của tỉnh năm 2022 và lĩnh vực pháp luật khác phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế tại địa phương.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm:

1. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2. Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện

3. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật

4. Tổ chức thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

5. Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:

6. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

7. Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo đối với lĩnh vực thuộc phạm vi ngành, địa phương quản lý theo quy định gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Năm 2021

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.707
Hôm qua : 20.179
Bài viết được quan tâm