• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên

Để triển khai thi hành Luật Thanh niên kịp thời, thống nhất, hiệu quả, ngày 2/11/2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 1712/QĐ-TTg triển khai thi hành Luật Thanh niên.

Để triển khai thi hành Luật Thanh niên kịp thời, thống nhất, hiệu quả, ngày 2/11/2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 1712/QĐ-TTg triển khai thi hành Luật Thanh niên.

Kế hoạch nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước đồng thời nâng cao nhận thức về Luật Thanh niên và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/1/2021, Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiên triển khai Luật.

Nội dung triển khai Luật Thanh niên bao gồm: Tổ chức quán triệt, phổ biến luật; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức triển khai các chính sách đối với thanh niên; rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên; kiện toàn Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; tổ chức kiểm tra thi hành luật và các nghị định quy định chi tiết.


Tác giả: Quang Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 63.586
Hôm qua : 57.703
Tin liên quan

Năm 2020

Bài viết được quan tâm