• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Hội đồng đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình vừa ban hành Văn bản gửi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua.

Hội đồng đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình vừa ban hành Văn bản gửi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình (Hội đồng) đề nghị Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực được điều chỉnh bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự mới được thông qua: đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật được sửa đổi, hợp nhất thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Cổng/Trang thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

Đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung được sửa đổi, bổ sung cho cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung văn bản luật bằng hình thức, cách thức phù hợp; bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030,  tăng cường PBGDPL về trẻ em, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính, hình sự với hình thức phù hợp, trong đó tập trung các hoạt động PBGDPL tại cơ sở, tới từng gia đình như: đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức PBGDPL trực quan; trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội… để nâng cao nhận thức, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân trong theo dõi, phát hiện các vụ việc vi phạm. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trong việc phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở liên quan đến gia đình.

Ngoài ra, trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng cũng đề nghị các ngành thành viên Hội đồng cấp tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Năm 2021

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12.105
Hôm qua : 20.179
Bài viết được quan tâm