• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Thái Bình nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

Những năm qua, UBND tỉnh Thái Bình thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Những năm qua, UBND tỉnh Thái Bình thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Để đạt được hiệu quả công tác, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật, triển khai thi hành văn bản Luật mới được ban hành trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh như: Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; theo dõi trong lĩnh vực hòa giải cơ sở. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ sự chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương tiến hành các đợt kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, địa phương quản lý. Theo đó, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đều tổ chức tiến hành thanh, kiểm tra các lĩnh vực pháp luật thuộc chức năng và nhiệm vụ.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Việc thi hành pháp luật về công tác thanh tra được cơ quan thanh tra các cấp và người có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2021, toàn ngành thanh tra đã tiến hành 47 cuộc thanh tra hành chính và 269 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.261 đơn vị; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý về kinh tế với số tiền trên 33,6 tỷ đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 1,7 tỷ đồng. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kịp thời, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 4.699 lượt người với 2.402 vụ việc; tiếp nhận 4.126 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã giải quyết xong 197/207 đơn khiếu nại và 91/110 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm; tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành, theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.


Tác giả: T.Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2021

Năm 2020

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17.618
Hôm qua : 18.701
Bài viết được quan tâm