• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới của các xã

Đây là một trong các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019 và Kết luận số 50-KL/TU ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Đây là một trong các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019 và Kết luận số 50-KL/TU ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Về Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu: Ủy ban nhân dân các huyện khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới của các xã theo Hướng dẫn số 1030/SXD-QHKT ngày 28/5/2021 của Sở Xây dựng làm cơ sở triển khai quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Đôn đốc các đơn vị lập quy hoạch nâng cao trách nhiệm để đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch khu dân cư, khu nghĩa trang..Đối với các huyện chưa đáp ứng về số lượng đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu nghĩa trang so với mục tiêu của Nghị quyết, cần có kế hoạch bố trí vốn Ngân sách để tổ chức thực hiện nếu không có nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch.

Đồng thời, trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu có liên quan đến đường quốc lộ, đường tỉnh; đơn vị tổ chức lập quy hoạch phải gửi văn bản và hồ sơ đồ án quy hoạch về Sở Giao thông vận tải để thỏa thuận về lĩnh vực giao thông. Các xã chưa có khu xử lý nước thải tập trung để thu gom xử lý thì trong đồ án quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phải bố trí khu xử lý nước thải theo quy định.

Ngoài ra, cần cập nhật bổ sung các khu đất quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào Kế hoạch phát triển nhà ở, Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất để đáp ứng các điều kiện triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cân đối ngân sách huyện, khả năng bố trí vốn để giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; tổ chức triển khai thực hiện các dự án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo một trong hai hình thức: Thực hiện đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Luật Đầu tư công và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; hoặc đề xuất Sở Xây dựng lập chủ trương đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền chấp thuận để đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Khẩn trương lựa chọn địa điểm để quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 để bổ sung Kế hoạch sử dụng đất cho các dự án phát triển nhà ở; Sở Giao thông Vận tải: Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch các điểm đấu nối giao thông với quốc lộ, tỉnh lộ để đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã đã được phê duyệt; Sở Tài chính chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu phù hợp từ giá trị quyền sử dụng đất của các dự án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho cấp huyện để khuyến khích các huyện triển khai thực hiện dự án, nhất là các dự án sử dụng ngân sách huyện để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện, thực tiễn về nhu cầu nhà ở của thị trường để phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu đề xuất điều chỉnh chủ trương về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với các khu dân cư ở khu vực nông thôn có quy mô từ 3 ha đến 10 ha phù hợp với nhu cầu thị trường và thực tiễn thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư; yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đảm bảo quy định hiện hành, những nội dung giải quyết được tại bước phê duyệt dự án thì tham gia sau để rút ngắn thời gian đăng tải danh mục dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu, qua đó sớm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Về xây dựng khu nghĩa trang công viên, UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng về việc cho phép thí điểm triển khai mô hình về nghĩa trang công viên phục vụ nhu cầu cấp tỉnh hoặc liên huyện để thu hút nhà đầu tư. UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, nghĩa trang công viên; trong đó đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, giảm thiểu thủ tục hành chính tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm nguồn lực để thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2020

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11.873
Hôm qua : 20.179
Bài viết được quan tâm