• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 9318 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp Quyết định Chính phủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc 27/01/2021 25/01/2021
Phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả" Quyết định Chính phủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc 27/01/2021 25/01/2021
Ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 Quyết định Chính phủ Phó Thủ tướng: Vũ Đức Đam 27/01/2021 22/01/2021
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định Chính phủ Phó Thủ tướng: Vũ Đức Đam 27/01/2021 22/01/2021
Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị Nghị quyết Chính phủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc 27/01/2021 21/01/2021
Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 Quyết định Chính phủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc 27/01/2021 19/01/2021
Về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí Chỉ thị Chính phủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc 27/01/2021 18/01/2021
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Nghị định Chính phủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc 27/01/2021 10/03/2021
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.560
Hôm qua : 13.478
Bài viết được quan tâm