• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 6844 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Đề xuất triển khai liên thông, kết nối giữa các hệ thống ứng dụng CNTT của tỉnh Thái Bình với các hệ thống thông tin cơ sở giữ liệu quốc gia Công văn UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 15/10/2019 15/10/2019
Công bố danh mục và Quy trính nôi bộ thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở khoa học và Công nghệ được giải quyết theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 15/10/2019 15/10/2019
Đề xuất triển khai liên thông, kết nối giữa các hệ thống ứng dụng CNTT của tỉnh Thái Bình với các hệ thống thông tin cơ sở giữ liệu quốc gia Công văn UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 15/10/2019 15/10/2019
Chỉ đạo thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động Công văn UBND tỉnh Thái Bình PCT: Nguyễn Thị Lĩnh 15/10/2019 15/10/2019
Công bố hết dịch bệnh tả lơn Châu Phi trên địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng 15/10/2019 15/10/2019
Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Công văn UBND tỉnh Thái Bình CVP: Trần Ngọc Tuấn 15/10/2019 15/10/2019
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg vv tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ phát huy tốt vai trò của Hội luật gia trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Quyết định UBND tỉnh Thái Bình PCT: Nguyễn Khắc Thận 15/10/2019 15/10/2019
Đăng ký chương trình công tác năm 2020 Công văn UBND tỉnh Thái Bình PCT: Nguyễn Khắc Thận 14/10/2019 14/10/2019
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.433
Hôm qua : 7.778
Bài viết được quan tâm