• :
  • :
mic
Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy: 7466 văn bản

Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Tổ chức niêm yết , công khai mã số TTHC lĩnh vực giao thông vận tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC Công văn UBND tỉnh Thái Bình PCT: Nguyễn Khắc Thận 08/04/2020 08/04/2020
Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp số Công văn UBND tỉnh Thái Bình PCT: Nguyễn Quang Hưng 08/04/2020 08/04/2020
Công khai số liệu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020 Quyết định UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 08/04/2020 08/04/2020
Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 30/3/2020 đến ngày 5/4/2020 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thông báo UBND tỉnh Thái Bình CVP: Trần Ngọc Tuấn 08/04/2020 08/04/2020
Tham mưu thực hiện Công văn số /VPCP_KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ Công văn UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 07/04/2020 07/04/2020
Tăng cường chỉ đạo, thực hiện Đề án " phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo Công văn UBND tỉnh Thái Bình PCT: Nguyễn Khắc Thận 07/04/2020 07/04/2020
Chỉ đạo giải quyết , trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ,sau Kỳ họp thứ chính, HĐND tỉnh khóa XVI Công văn UBND tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng 07/04/2020 07/04/2020
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 tỉnh Thái Bình Báo cáo UBND tỉnh Thái Bình PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang 07/04/2020 07/04/2020
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25.174
Hôm qua : 28.193
Bài viết được quan tâm