Dự án cầu Trà Giang được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định 2468/QĐ-UBND ngày 17/10/2012
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat được UBND tỉnh phê duyệt và được khởi công xây dựng từ tháng 5/2011.
Tên dự án : Khu nhà ở xã hôi cho người có thu nhập thấp tại khu nhà 5 tầng tổ 39, 40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình
Mục tiêu dự án: Xây dựng Công trình phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân vùng Đồng bằng Nam Sông Hồng
1.Tên dự án: Khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp – Damsan, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thái Bình
Mục tiêu dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội
Tên dự án : Dự án đường tránh trú bão, cứu hộ, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thánh Bình (221A)
Video