Công văn số 27/CV-TT ngày 8/8/2022 của Trung tâm tư vấn và Dịch vụ tài chính, Sở Tài Chính về việc công khai KHLCNT các gói thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2022 tỉnh Thái Bình

Công văn số 16/CV_TT ngày 20/5/2022 của Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính về việc công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 1-2022 tỉnh Thái Bình.

Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung thiết bị nội thất đợi 1 năm 2021

Video