Công văn số 35/CV-TT ngày 14/09/2022 của Trung tâm tư vấn và Dịch vụ tài chính, Sở Tài Chính về việc Công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 2- 2022 tỉnh Thái Bình

Video