Công văn số 102/TTĐK-KT ngày 02/12/2019 của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới về việc công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình

Công văn số 98/TTĐK-KT ngày 27/11/2019 của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới về việc công bố thông tin về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa; thông báo chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình

Dự án khu dân cư đô thị phía Tây QL10, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Tên dự án: Dự án Khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Video