Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch
Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó nhấn mạnh đến việc cần công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch xây dựng. Đây là một trong những giải pháp giúp ngăn chặ...

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 93 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình”. Trong bối cảnh tỉnh ta đang nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, chủ trương này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-DP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 48
Năm 2022 : 8.915