BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030

04/10/2017


Ngày 04/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030

15/08/2017


Ngày 15/8/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020 định hướng 2025

25/05/2017


Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1539/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

Công bố quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Thái Bình

14/10/2016


Sáng ngày 13/10, Sở Công Thương tổ chức công bố quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Thái Bình đến năm 2020, có xét đến năm 2030 tới lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các tin đã đưa: