BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh ga, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020

11/12/2014


Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh ga, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020". Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Chi tiết xem tại file đính kèm