BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Quy hoạch chi tiết phát triển nuôi ngao tại Tiểu vùng 4 thuộc bãi triều ven biển huyện Tiền Hải giai đoạn 2011-2015

11/12/2014


Quyết định số 1607/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển nuôi ngao tại Tiểu vùng 4 thuộc bãi triều ven biển huyện Tiền Hải giai đoạn 2011-2015

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.