BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Quy hoạch chi tiết phát triển nuôi ngao tại Tiểu vùng 3.3 thuộc bãi triều ven biển huyện Tiền Hải giai đoạn 2011-2015

11/12/2014


Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 06/09/2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển nuôi ngao tại Tiểu vùng 3.3 thuộc bãi triều ven biển huyện Tiền Hải giai đoạn 2011-2015.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.