DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. Lĩnh vực công nghiệp:

Dự án 1:

 1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Cung cấp các sản phẩm kỹ thuật cao; phục vụ ngành công nghiệp điện, điện tử;
 3. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 50 triệu USD trở lên;
 5. Quy mô công suất: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu;
 9. Địa điểm dự án: KCN Sông Trà hoặc KCN Cầu Nghìn;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Điện thoại:  0227.3644.100; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227.3830.460

Dự án 2:

 1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất khí gas;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Cung cấp sản phẩm khí gas hóa lỏng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dân dụng, công nghiệp;
 3. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 300 triệu USD trở lên;
 5. Quy mô công suất: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Sử dụng nguồn nguyên liệu khí mỏ Tiền Hải; phục vụ nhu cầu thị trường trong nước;
 9. Địa điểm dự án: KCN Tiền Hải;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Điện thoại:  0227.3644.100; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227.3830.460

Dự án 3:

 1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất phụ liệu ngành may mặc (cúc, mex, khóa...);
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Sản xuất phụ liệu ngành may mặc (cúc, mex, khóa...) thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc;
 3. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 10 triệu USD trở lên;
 5. Quy mô công suất: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Đáp ứng nhu cầu phụ liệu ngành may mặc cho các doanh nghiệp trong nước;
 9. Địa điểm dự án: KCN Sông Trà hoặc KCN Cầu Nghìn hoặc các Cụm công nghiệp;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Điện thoại:  0227.3644.100; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227.3830.460

Dự án 4:

 1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị, vật liệu bằng gốm, sứ sử dụng nhiên liệu khí mỏ;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Sản xuất các loại thiết bị và vật liệu bằng gốm, sành sứ tráng men theo công nghệ hiện đại phục vụ nhu cầu trong nước và nước ngoài;
 3. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 20 triệu USD trở lên;
 5. Quy mô công suất: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Nhiên liệu khí mỏ phục vụ cho hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Tiền Hải; Công suất tối thiểu 566.000 m3/ngđ;
 9. Địa điểm dự án: KCN Tiền Hải;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Điện thoại:  0227.3644.100; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227.3830.460

Dự án 5:

 1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh; đáp ứng nhu cầu thị trường;
 3. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 180 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Công suất mỗi nhà máy 50.000 sản phẩm/tháng;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Đáp ứng nhu cầu thị trường phụ kiện ngành sứ vệ sinh trong nước;
 9. Địa điểm dự án: KCN Tiền Hải;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Điện thoại:  0227.3644.100; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227.3830.460

Dự án 6:

 1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ: Linh kiện, phụ tùng ô tô; Linh kiện, thiết bị điện tử; thiết bị máy nông nghiệp;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của tỉnh; đáp ứng nhu cầu của thị trường;
 3. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 20 triệu USD trở lên;
 5. Quy mô công suất: Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp.;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu;
 9. Địa điểm dự án: KCN TBS Sông Trà, Cầu Nghìn;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Điện thoại:  0227.3644.100; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227.3830.460

Dự án 7:

 1. Tên dự án: Dự án sản xuất điện gió và điện mặt trời;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Sản xuất điện;
 3. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Theo quy mô dự án;
 5. Quy mô công suất: Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp.;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu;
 9. Địa điểm dự án: Khu kinh tế Thái Bình;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Điện thoại:  0227.3644.100; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227.3830.460

Dự án 8:

 1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất sợi; bông tấm; mex (mex vải, mex giấy, mex dựng);
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh; đáp ứng nhu cầu thị trường;
 3. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.350 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Công suất mỗi nhà máy sợi khoảng 5 vạn cọc; 6.000 tấn/năm;20 triệu m2 bông tấm/năm; 20 triệu m2 mex nền vải dệt/năm; 15 triệu m2 mex giấy/năm;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Đáp ứng nhu cầu nguyên phụ liệu ngành may;
 9. Địa điểm dự án: Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227 3.830.460; Sở Công Thương; Điện thoại: 0227 3.838.601

Dự án 9:

 1. Tên dự án: Nhà máy chế biến ngao công suất 70.000 tấn/năm;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Chế biến ngao thương phẩm để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: từ 50 triệu USD trở lên;
 5. Quy mô công suất: Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;
 9. Địa điểm dự án: Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 02273.731.969

Dự án 10:

 1. Tên dự án: Nhà máy chế biến gạo, ngô, đậu tương, khoai tây chủ yếu từ nguyên liệu địa phương;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ; góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân;
 3. Hình thức đầu tư: 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: từ 06 triệu USD trở lên;
 5. Quy mô công suất: Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;
 9. Địa điểm dự án: Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư, Tiền Hải, Thái Thụy;
 10.  Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 02273.731.969

Dự án 11:

 1. Tên dự án: Nhà máy chế biến thực phẩm từ lợn và gia cầm, thủy sản;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong tỉnh trong tỉnh; đáp ứng nhu cầu thị trường;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: từ 10 triệu USD trở lên;
 5. Quy mô công suất: Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;
 9. Địa điểm dự án: Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện  Tiền Hải, Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 02273.731.969

II. Lĩnh vực công nghiệp:

Dự án 12:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư nhà máy giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật (mỗi huyện, thành phố có từ 01 đến 02 dự án);
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Đưa sản xuất chăn nuôi thành chuỗi khép kín nhằm nâng cao giá trị và ổn định dịch bệnh;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Từ 25 tỷ đồng/ 01 dự án;
 5. Quy mô công suất: 15-20 nghìn tấn/năm;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Tối thiểu 02 ha/01 dự án;
 7. Nhu cầu lao động: Từ 15 đến 20 lao động/dự án trở lên;
 8. Yếu tố thị trường: Tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu;
 9. Địa điểm dự án: Tại các huyện, thành phố;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 02273.731.969

Dự án 13:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi bò (03 dự án);
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt theo chuỗi liên kết;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 15 - 20  tỷ đồng/01 dự án;
 5. Quy mô công suất: 450 bò thịt; bò sinh sản trở lên;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Cung cấp cho nhu cầu chăn nuôi, tiêu dùng trong nước;
 9. Địa điểm dự án: Vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung tại các huyện, thành phố;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 02273.731.969

Dự án 14:

 1. Tên dự án: Sản xuất, chế biến, rau củ, quả hữu cơ phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Góp phần tạo vùng nguyên liệu, chế biến sản phẩm ổn định đầu ra, tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và người tiêu dùng;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 80-100 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Nhà đầu tư xác định quy mô phù hợp;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;
 9. Địa điểm dự án: Tại các huyện, thành phố;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 02273.731.969

Dự án 15:

 1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Sản xuất và cung cấp con giống bố mẹ, con thương phẩm cho nhu cầu phát triển chăn nuôi của ngành theo Đề án tái cơ cấu;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: 600 nái ngoại "ông bà" trở lên; 8.000 gia cầm giống "ông bà";
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Cung cấp cho nhu cầu chăn nuôi trong tỉnh;
 9. Địa điểm dự án: Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung tại các huyện, thành phố;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 02273.731.969

Dự án 16:

 1. Tên dự án: Nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao (tôm, cua, cá …);
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất trong nuôi trồng thủy sản;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 20 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Cung cấp cho nhu cầu chăn nuôi trong tỉnh;
 9. Địa điểm dự án: Xã Nam Thịnh, Nam Hưng huyện Tiền Hải; xã Hồng Tiến huyện Kiến Xương;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 02273.731.969

Dự án 17:

 1. Tên dự án: Xây dựng trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô vừa; trang trại lợn quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao (10 dự án);
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Sản xuất cung cấp sản phẩm chăn nuôi hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và tiến tới xuất khẩu;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Từ 14 đến 20 tỷ đồng/01 dự án;
 5. Quy mô công suất: 600 nái ngoại trở lên; 1.500 lợn thit; trên 20.000 gia cầm thịt; 10.000 gia cầm giống;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Cung cấp cho nhu cầu chăn nuôi trong tỉnh;
 9. Địa điểm dự án: Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung tại các huyện, thành phố;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 02273.731.969

 

III. Lĩnh vực Thương mại, dịch vụ:

Dự án 18:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và khai thác các khu du lịch biển;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Xây dựng các khu du lịch biển sinh thái;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 100 triệu USD trở lên;
 5. Quy mô công suất: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu khách du lịch trong và ngoài tỉnh;
 9. Địa điểm dự án: Khu kinh tế Thái Bình;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Điện thoại:  0227.3644.100; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227.3830.460

Dự án 19:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistic;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm dịch vụ Logistic;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: từ 1.000 tỷ đồng trở lên;
 5. Quy mô công suất: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài Khu kinh tế của tỉnh;
 9. Địa điểm dự án: Khu kinh tế Thái Bình;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227 3.830.460; Sở Công Thương: 0227 3.838.601

Dự án 20:

 1. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm thương mại và Hội chợ quốc tế;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm thương mại và khu tổ chức Hội chợ quốc tế của tỉnh;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 250 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): 03 ha;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu của các tổ chức và nhân dân trong tỉnh;
 9. Địa điểm dự án: Xã Tân Bình, thành phố Thái Bình;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227 3.830.460; Sở Công Thương: 0227 3.838.601

Dự án 21:

 1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng chợ đầu mối rau quả;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Đầu tư xây dựng chợ đầu mối rau quả phục vụ nhu cầu của nhân dân khu vực các huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 25 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): 1,2 ha;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu tiêu thụ rau quả của nhân dân khu vực huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng;
 9. Địa điểm dự án: Xã Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227 3.830.460; Sở Công Thương: 0227 3.838.601

IV. Lĩnh vực Xây dựng hạ tầng Giao thông:

Dự án 22:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư các cảng biển trong khu kinh tế;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Vận chuyển hàng hóa;
 3. Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Theo quy mô dự án;
 5. Quy mô công suất: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong và ngoài tỉnh;
 9. Địa điểm dự án: Khu kinh tế Thái Bình;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Điện thoại: 0227.3644.100; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227.3830.460

Dự án 23:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc qua các tỉnh Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Nâng cấp hệ thống giao thông vận tải trong vùng;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.000 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Chiều dài đoạn tuyến qua Thái Bình khoảng 35km;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Xây dựng hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội;
 9. Địa điểm dự án: huyện Kiến Xương, huyện Thái Thụy;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Giao thông Vận tải Thái Bình - Điện thoại: 02273.645.356;  Sở Kế hoạch và Đầu tư - Điện thoại: 02273.830.460

Dự án 24:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Thành phố Thái Bình đến đường Thái Bình – Hà Nam, đoạn từ Cống Vực đến đường Thái Bình – Hà Nam;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Nâng cấp hệ thống giao thông vận tải trong tỉnh;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.500 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Chiều dài khoảng 13 km theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Xây dựng hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội;
 9. Địa điểm dự án: Huyện Đông Hưng, huyện Hưng Hà;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Giao thông Vận tải Thái Bình - Điện thoại: 02273.645.356;  Sở Kế hoạch và Đầu tư - Điện thoại: 02273.830.460

 

Dự án 25:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thành phố đi Cồn Vành;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án:  Nâng cấp hệ thống giao thông vận tải trong tỉnh;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 2,000 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Chiều dài khoảng 20km theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Xây dựng hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội;
 9. Địa điểm dự án: Thành phố Thái Bình; huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Giao thông Vận tải Thái Bình - Điện thoại: 02273.645.356;  Sở Kế hoạch và Đầu tư - Điện thoại: 02273.830.460

Dự án 26:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Bình – Hà Nam giai đoạn 2 (từ QL10 đến QL37);
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án:  Nâng cấp hệ thống giao thông vận tải trong tỉnh;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 2.500 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Chiều dài khoảng 22km theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Xây dựng hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội;
 9. Địa điểm dự án: Huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Giao thông Vận tải Thái Bình - Điện thoại: 02273.645.356;  Sở Kế hoạch và Đầu tư - Điện thoại: 02273.830.460

Dự án 27:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư nạo vét luồng cửa sông Trà Lý;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Phát triển vận tải thủy nội địa, phục vụ Trung tâm Nhiệt điện Thái Bình;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 500 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Chiều dài khoảng 22km theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Xây dựng hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội;
 9. Địa điểm dự án: Huyện Thái Thụy, Tiền Hải;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Giao thông Vận tải Thái Bình - Điện thoại: 02273.645.356;  Sở Kế hoạch và Đầu tư - Điện thoại: 02273.830.460

V. Lĩnh vực bảo vệ môi trường:   

Dự án 28:

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn theo công nghệ hiện đại;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 30 triệu USD trở lên;
 5. Quy mô công suất: Xử lý chất thải rắn 1.200 tấn/ngày;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường;
 9. Địa điểm dự án: Khu kinh tế Thái Bình;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Điện thoại: 0227.3644.100; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 0227.3830.460

Dự án 29:

 1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung tại các Thị trấn huyện;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Thu gom và xử lý nước thải;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Theo quy mô dự án;
 5. Quy mô công suất: Theo quy mô của từng dự án;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Thu gom, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường;
 9. Địa điểm dự án: Tại 7 Thị trấn huyện;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư - Điện thoại: 02273.830.460

 

Dự án 30:

 1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung tại phía Bắc thành phố Thái Bình;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Thu gom và xử lý nước thải;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Theo quy mô dự án;
 5. Quy mô công suất: Theo quy mô của từng dự án;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 8. Yếu tố thị trường: Thu gom, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường;
 9. Địa điểm dự án: Thành phố Thái Bình;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư - Điện thoại: 02273.830.460

VI. Lĩnh vực thủy lợi, đê điều:

Dự án 31:

 1. Tên dự án: Nâng cấp tuyến đê tuyến I Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến và các cống dưới đê thành đê Quốc gia theo QĐ 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016, huyện Kiến Xương;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Xử lý những hư hỏng của đê điều; Đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống lũ, bão;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 200 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Theo quy mô của từng dự án;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Không;
 8. Yếu tố thị trường: Đảm bảo an toàn dân sinh và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng dự án;
 9. Địa điểm dự án: Đê tuyến I Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến, huyện Kiến Xương;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: điện thoại: 02273.731.969

Dự án 32:

 1. Tên dự án: Nâng cấp, hoàn thiện mặt cắt đê Tả Trà Lý K2+900 đến K6+600, kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ K2+165 đến K2+650, huyện Hưng Hà;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Xử lý những hư hỏng của đê điều; Đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống lũ, bão;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 90 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Theo quy mô của từng dự án;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Không;
 8. Yếu tố thị trường: Đảm bảo an toàn dân sinh và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng dự án;
 9. Địa điểm dự án: Đê tả Trà Lý, huyện Hưng Hà;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: điện thoại: 02273.731.969

Dự án 33:

 1. Tên dự án: Kè chống sạt lở ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp - Tiểu dự án tỉnh Thái Bình;
 2. Mục tiêu hoạt động của dự án: Khắc phục, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra, phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu;
 3. Hình thức đầu tư: Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP;
 4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 852 tỷ đồng;
 5. Quy mô công suất: Theo quy mô của từng dự án;
 6. Nhu cầu sử dụng đất (ha): Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 7. Nhu cầu lao động: Không;
 8. Yếu tố thị trường: Đáp ứng nhu cầu tưới phục vụ cho công tác sản xuất nông nghiệp, dân sinh, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái của nhân dân địa phương;
 9. Địa điểm dự án: Các huyện, thành phố;
 10. Ưu đãi đầu tư: Theo quy định của pháp luật;
 11. Địa chỉ liên lạc dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Điện thoại: 02273.830.460; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: điện thoại: 02273.731.969