BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình

12/12/2014


Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Vũ Phúc, thành phố Thái Bình

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Thành phố Thái Bình

12/12/2014


Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, Thành phố Thái Bình

Các tin đã đưa: