BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Khu công nghiệp Sông Trà

12/10/2014


Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Sông Trà Diện tích đất quy hoạch: 200 ha

Khu công nghiệp Cầu Nghìn

12/10/2014


Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Cầu Nghìn Diện tích đất quy hoạch: 214ha Vị trí khu công nghiệp: Xã An Bài , huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Khu công nghiệp Tiền Hải

12/10/2014


Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Tiền Hải

Khu công nghiệp Gia Lễ

12/10/2014


Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Gia Lễ

Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh

12/10/2014


Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh

Khu công nghiệp Phúc Khánh

12/10/2014


Khu công nghiệp Phúc Khánh

Các tin đã đưa: