BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020

12/06/2018


Ngày 11/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020

Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

08/04/2017


Ngày 24/9/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

Các tin đã đưa: